Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wyniki jednoznacznie wskazują, że program musi być kontynuowany – minister Przemysław Czarnek podsumował wyniki pilotażowego programu „Dobrze widzieć”

Wyniki jednoznacznie wskazują, że program musi być kontynuowany – minister Przemysław Czarnek podsumował wyniki pilotażowego programu „Dobrze widzieć”

Minister Edukacji i Nauki, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lubelska Kurator Oświaty podsumowali wyniki pilotażowego programu badania krótkowzroczności „Dobrze widzieć”. Został on zrealizowany w wybranych szkołach podstawowych województwa lubelskiego. Szef MEiN zapowiedział kontynuację i rozszerzenie programu.

– Wyniki badań wzroku dzieci, które zostały skierowane na badania kliniczne, są bardzo niepokojące i trzeba to kontynuować po to, by pomagać na początkowym etapie. Pozostawienie tego bez reakcji, bez uświadamiania i edukowania rodziców spowoduje nieodwracalne problemy w przyszłości – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas konferencji podsumowującej wyniki pilotażowego programu „Dobrze widzieć”.

Szef MEiN podkreślał, że konieczna jest kontynuacja przedsięwzięcia: – Mamy dane statystyczne dotyczące tego, jak rzeczywiście wygląda obraz, jeśli chodzi o zdrowie dzieci i wzrok po pandemii. Wyniki jednoznacznie wskazują, że program musi być kontynuowany – mówił minister. Zapewniał jednocześnie o dalszym finansowaniu i objęciu badaniem większej liczby dzieci. Zapowiedział rozmowy w tej sprawie z szefem rządu, Ministrem Zdrowia i Agencją Badań Medycznych.

– Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeśli się nie powstrzyma tej epidemii wśród dzieci w najmłodszym wieku, to tym bardziej nie powstrzyma się jej wieku nastoletnim czy też dorosłym – przekonywał szef MEiN. Minister Przemysław Czarnek podkreślał, że problemy ze wzrokiem wiążą się z poważnymi konsekwencjami nie tylko zdrowotnymi, ale także społecznymi. Program badań przesiewowych, jak wskazywał Minister Edukacji i Nauki, jest szansą, aby ich uniknąć lub ograniczyć ich skutki: – Jeśli chcemy unikać problemów społecznych, to musimy ten program rozszerzyć na całą Polskę po to, aby w porę zapobiegać i wskazywać konkretne kierunki terapii i leczenia – mówił.

Wyniki pilotażu wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki przedstawili: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Prorektor UM w Lublinie ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak oraz Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Wyniki pilotażowego programu „Dobrze widzieć”

W ramach programu w 10 szkołach województwa lubelskiego przebadano 1052 dzieci – uczniów klas I-III w wieku 6-9 lat. 359 to uczniowie szkół w gminach wiejskich, a 693 to dzieci uczęszczające do szkół w gminach miejskich. W trakcie badań zdiagnozowano następujące wady:

  • nadwzroczność: 180 dzieci,
  • krótkowzroczność: 36 dzieci,
  • astygmatyzm: 80 dzieci,
  • zez: 6 dzieci,
  • u 79 dzieci ostrość wzroku wynosiła mniej niż 1.0.

Na badania pogłębione w uniwersyteckiej Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej skierowano 391 dzieci. Pogorszenie wzroku to efekt m.in. długotrwałej nauki zdalnej.

Pilotażowy program „Dobrze widzieć”

Program „Dobrze widzieć” to jeden z filarów przygotowanego przez MEiN Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 1,1 mln zł. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Ministra Edukacji Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeprowadził badania przesiewowe w kierunku wykrycia wad wzroku, które mogły się rozwinąć po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Były one realizowane z wykorzystaniem przenośnego autorefraktomertu.

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

Program „Dobrze widzieć” to jeden z filarów przygotowanego przez MEiN Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Trzy pozostałe to:

  • „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej,
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli,
  • Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające.