Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wyniki naboru wniosków do programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne

Wyniki naboru wniosków do programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne

181 projektów dotyczących edukacji i integracji międzypokoleniowej zostanie dofinansowanych w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne. MEiN przeznaczyło na ten cel prawie 20 mln zł.

Założenia programu

Celem nowego programu MEiN „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Program powstał w myśl koncepcji lifelong learning oraz edukacji międzypokoleniowej.

Dofinansowane mogły zostać kursy, szkolenia, konkursy, warsztaty, które zrealizowane będą do 31 grudnia br.

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie

Program skierowany był do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, których projekty wspierają integrację międzypokoleniową. Integracja ta oparta jest na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promuje uczenie się przez całe życie i kształtuje kompetencje związane z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.