Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wystartowała II edycja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”

Wystartowała II edycja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”

Wystartowała II edycja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”. Już wkrótce uczniowie będą mogli wyjeżdżać na mecze organizowane zarówno przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Amp Futbol. Rozszerzyliśmy także katalog kosztów objętych dofinansowaniem. Budżet przedsięwzięcia to 10 mln zł. Zachęcamy do udziału!

II edycja „Poznaj Polskę na sportowo”

„Poznaj Polskę na sportowo” to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach przedsięwzięcia dofinansowane będą wyjazdy uczniów na mecze piłki nożnej i amp futbolu. Zorganizowane zostanie także wydarzenie promujące aktywność fizyczną i rywalizację edukacyjną.
Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2023 r. Budżet II edycji „Poznaj Polskę na sportowo” to 10 mln zł.

Założenia programu „Poznaj Polskę na sportowo”

Misją programu jest wspieranie lokalnego patriotyzmu i budowanie przywiązania do swojej małej ojczyzny. Kluby piłkarskie to jeden z kluczowych elementów integrujących lokalną społeczność. Wokół drużyn piłkarskich tworzą się społeczności, które podtrzymują tradycje i zwyczaje. Podobnie jest z reprezentacją narodową, która wspiera budowanie wspólnoty narodowej. Sportowe sukcesy, szczególnie piłkarskie, to część naszej historii.

Wśród założeń przedsięwzięcia są także:

  • promocja wśród uczniów pozytywnych wzorców jakie niesie ze sobą sport, tj. determinacji, wytrwałości, woli walki, konsekwencji, dyscypliny pracy,
  • przedstawienie dydaktycznej i wychowawczej funkcji sportu,
  • przekazanie wiedzy na temat uniwersalnych wartości sportu, historii sportu, w szczególności piłki nożnej,
  • promocję zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów.

Szczegółowe informacje

Podsumowanie I edycji programu „Poznaj Polskę na sportowo”