Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

XI ogólnopolski konkurs PKN „Normalizacja i ja”

XI ogólnopolski konkurs PKN „Normalizacja i ja”

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami” to temat XI edycji konkursu „Normalizacja i Ja” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie trwa od 1 grudnia 2022 r. do 10 marca 2023 r. Jego organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny. Konkus został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Idea konkursu

Już po raz jedenasty Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o normalizacji i roli norm w życiu codziennym oraz pokazanie, w jaki sposób ich stosowanie może kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Tematyka tegorocznego przedsięwzięcia nawiązuje do współczesnych trendów w architekturze miejskiej. Inspiruje do przemyśleń związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni miast – nadużywaniem betonu (zjawisko tzw. betonozy) czy przeznaczaniem coraz większych powierzchni pod zieleń.

O konkursie

Uczniowie mogą zgłaszać prace wykonane w czterech kategoriach: praca pisemna, grafika komputerowa, grafika i film. Z kolei nauczyciele mogą zgłosić scenariusz lekcji związany z tytułem konkursu.
Laureaci konkursu otrzymają bony podarunkowe oraz dyplomy.

Cele konkursu

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm i normalizacji w życiu codziennym,
  • upowszechnienie świadomości o roli akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm,
  • pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych,
  • podniesienie umiejętności wśród młodych ludzi kształtowania przestrzeni do życia.

Konkurs trwa od 1 grudnia 2022 r. do 10 marca 2023 r.

Więcej informacji o konkursie